من و خودم

تو را ارزو نخواهم کرد هیچ گاه. تو را زمانی خواهم پذیرفت که با دل خودت بیایی .نه با ارزوی من

وقتی دلت شکست تنها و بی هدف

شب پرسه میزنی ازهر کدوم طرف

روزای خوبتو انکار میکنی این واقعیتو تکرار میکنی

اطرافیانتو ازدست میدیو افسرده میشیو

ازدست میریو....

دوره خودت همش دیوار میکشی

افسوس میخوری ...

سیگار میکشی   ...

تن خسته ای ولی خوابت نمیبره

این حسه لعنتی ازمرگ بدتره

دل میکنی از این دل میبری از اون

یک اتفاقه تلخ افتاده بینتون

میبری از همه از هر کسی که هس

این حال و روزته

وقتی دلت شکست.....


+نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱ساعت11:46توسط بنده ی خدا | |